Raport bieżący 164 – WANCI za 22.08.2022 - AgioFunds