Raport bieżący 164 – WANCI za 19.08.2022 - AgioFunds