Raport bieżący 164 – WANCI za 10.08.2021 - AgioFunds