Raport bieżący 164 – WANCI za 10 08 2020 r. - AgioFunds