Raport bieżący 163 – WANCI za 24 07 2020 r. - AgioFunds