Raport bieżący 163 – WANCI za 22 07 2019 r. - AgioFunds