Raport bieżący 163 – WANCI za 19.08.2022 - AgioFunds