Raport bieżący 163 – WANCI za 18.08.2022 - AgioFunds