Raport bieżący 163 – WANCI za 04.08.2022 - AgioFunds