Raport bieżący 162 – WANCI za 19.08.2021 - AgioFunds