Raport bieżący 162 – WANCI za 19 07 2019 r. - AgioFunds