Raport bieżący 161 - WANCI za 18 07 2019 r. - AgioFunds