Raport bieżący 161 – WANCI za 11 08 2020 r. - AgioFunds