Raport bieżący 161 – WANCI za 10.08.2022 - AgioFunds