Raport bieżący 160 – WANCI za 30 07 2020 r. - AgioFunds