Raport bieżący 160 – WANCI za 21 07 2020 r. - AgioFunds