Raport bieżący 160 – WANCI za 17.08.2021 - AgioFunds