Raport bieżący 160 - WANCI za 17 07 2019 r. - AgioFunds