Raport bieżący 160 – WANCI za 16.08.2022 - AgioFunds