Raport bieżący 160 – WANCI za 13.08.2021 - AgioFunds