Raport bieżący 160 – WANCI za 12.08.2021 - AgioFunds