Raport bieżący 160– WANCI za 12.08.2021 - AgioFunds