Raport bieżący 160 – WANCI za 04.08.2021 - AgioFunds