Raport bieżący 16 – załącznik: komunikat aktualizacyjny - AgioFunds