Raport bieżący 16 – WANCI za 25 01 2021 r. - AgioFunds