Raport bieżący 16 – WANCI za 24.01.2022 - AgioFunds