Raport bieżący 16 – WANCI za 21.01.2022 - AgioFunds