Raport bieżący 16 – WANCI za 20.01.2023 - AgioFunds