Raport bieżący 16 – WANCI za 20.01.2022 - AgioFunds