Raport bieżący 16 – WANCI za 19.01.2023 - AgioFunds