Raport bieżący 16 - WANCI za 12 11 2019 r. - AgioFunds