Raport bieżący 16 – WANCI za 08.12.2021 - AgioFunds