Raport bieżący 16 – WANCI za 05 02 2020 r. - AgioFunds