Raport bieżący 16 - rejestracja CI w KDPW - AgioFunds