Raport bieżący 16 - rejestracja CI serii A i B w KDPW - AgioFunds