Raport bieżący 16 – publikacja komunikatu aktualizacyjnego - AgioFunds