Raport bieżący 159 – WANCI za 29 07 2020 r. - AgioFunds