Raport bieżący 159 – WANCI za 20 07 2020 r. - AgioFunds