Raport bieżący 159 – WANCI za 12.08.2022 - AgioFunds