Raport bieżący 159 – WANCI za 07 08 2020 r. - AgioFunds