Raport bieżący 159– WANCI za 03.08.2021 - AgioFunds