Raport bieżący 158 – WANCI za 11.08.2022 - AgioFunds