Raport bieżący 158 – WANCI za 06 08 2020 r. - AgioFunds