Raport bieżący 157 – WANCI za 27.07.2022 - AgioFunds