Raport bieżący 157 – WANCI za 27 07 2020 r. - AgioFunds