Raport bieżący 157 – WANCI za 15.09.2021 - AgioFunds