Raport bieżący 157– WANCI za 09.08.2021 - AgioFunds