Raport bieżący 156 – WANCI za 30 07 2020 r. - AgioFunds