Raport bieżący 156 – WANCI za 11.08.2021 - AgioFunds