raport bieżący 156 - WANCI za 11 07 2019 r. - AgioFunds